Contact

Contact pour le Luxembourg – Organisation 2019

Lycée Technique Agricole
b.p. 76
L-9001 Ettelbruck

Caroline Braquet
tél: +352 81 85 25 -701
caroline.braquet@lta.lu

Jeff Boonen
tél: +352 81 85 25 -702
jeff.boonen@lta.lu

Michel Santer
tél: +352 81 85 25 -702
michel.santer@education.lu


Contact pour l’Allemagne

DLR Eifel
Westpark 11
D-54634 Bitburg

Raimund Fisch
tél: +49 6561/9480-406
Raimund.Fisch@dlr.rlp.de

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Keplerstraße 18
D-66117 Saarbrücken

Alfred Hoffmann
Tel.: +49 681 501 1887
E-Mail: a.hoffmann@umwelt.saarland.de

Landwirtschaftskammer Saarland
Dillingerstr. 67
D-66822 Lebach

Franziska Nicke
Tel.: +49 6881 928847
E-Mail: franziska.nicke@lwk-saarland.de


Contact pour la Belgique

Agra-Ost/Glea
Klosterstrasse 38
B-4780 St Vith

Pierre Luxen
tél: +3280227896
agraost@skynet.be.

Christian Goffin
tél.: +32 80 227 896
info@glea.net


Contact pour la France

ARVALIS – Institut du végétal
16 Rue du Moulin de Moncelle
F-55160 Saint-Hilaire-en-Woëvre
France

Mélissa GIGUET
tél: +33 3 29 87 50 23
fax: +33 3 29 87 56 40
www.arvalis-infos.fr
d.deleau@arvalisinstitutduvegetal.fr